Polityka Prywatności

Szanowni Państwo niniejszym informujemy, że Administratorem Danych jest:

Zabudowy samochodów Van-team Łukasz Wojciechowski,
ul. Plac Młynów 4, 49-300 Brzeg, Van-team Łukasz Wojciechowski

ul. Oławska 35m5 49-300 Brzeg

Kontakt z Administratorem możliwy jest drogą mailową: van-team@o2.pl

Cel przetwarzania i podstawa przetwarzania

Państwa dane będą przetwarzane w celach:

– Zawarcia i wykonania usługi oraz w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązkach prawnych, np. wystawienia i przechowywania faktur, (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO).

– Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa  art. 6 ust. 1 lit. f RODO)


Kategorie danych osobowych które przetwarzamy:

-Podstawowe dane identyfikacyjne osoby indywidualnej (imię, nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania)

-Dane przedsiębiorstwa: nazwa firmy, NIP, siedziba

-Numer telefonu, e-mail.


Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Nasza firma nie przekazuje danych poza teren UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Okres przechowywania danych:

Państwa dane pozyskane w celu i dla potrzeb niezbędnych do realizacji obowiązków Administratora przechowywane będą przez okres wykonywania obowiązków oraz przez czas w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, np. przepisy podatkowe.

Przysługuje Państwu  prawo:

Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

Prawo do usunięcia danych.

Prawo ograniczenia  przetwarzania danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych

Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz przedsiębiorcom stale współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów (np. biuro rachunkowe)

Dobrowolność podania danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może spowodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora.

Pozyskiwanie informacji o użytkownikach strony www

Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach
strony www w następujący sposób:

-Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
– Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

Strona WWW firmy umożliwia skontaktowanie się z firmą poprzez wypełnienie przygotowanego formularza kontaktowego.  Wypełnienie formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych, które są używane  przez firmę do kontaktu z osobą przesyłającą formularz w celu odpowiedzi na zapytanie lub prośbę. 

W ramach strony mogą zostać umieszczone odnośniki, pozwalające na dotarcie do innych stron internetowych np. Facebook.

Użytkownik korzystając z w/w serwisu wyraża zgodę na akceptację warunków
i regulaminu określonego przez administratora danej strony.

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika,
a następnie może uzyskiwać dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie
z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.